CASA DE LA CULTURA DI LLORET DE MAR DE DANIEL MÒDOL

Daniel Mòdol
La volumetria mira de combinar el fet físic del front a la plaça Pere Torrent amb la cerca que cadascun dels edificis esdevinguin aparents i significats des de la percepció exterior.

Daniel Mòdol
L’ordre i posició dels edificis aixecant-se cap el nord-oest respon per una banda al criteri d’orientació correcta com a principal estratègia de sostenibilitat i per altra fer explicatiu el final de l’edifici des de la plaça.
Daniel Mòdol
La coberta més alta que recull la barra de l’escola de formació d’adults i la sala mirador cobreix el pati d’exposicions, posant en relació el conjunt amb les edificacions existents. El joc de nivells intenta allargar la plaça en el seu sentit longitudinal, fent relliscar el seu nivell actual fins a la sala polivalent, que esdevé un gran pati de llums cobert on s’hi aboquen tots els usos.
Daniel Mòdol
Aquest gran buit permet al visitant identificar els diferents edificis que conformen el conjunt. El pati del fons connectat visualment amb la sala incorpora l’ús de pati d’exposicions i pati de lectura ocasional semicobert per la visera de l’edifici administratiu des d’on es percep al fons la plaça i el carrer lateral.
Daniel Mòdol
A la planta soterrani -2 s’hi situa l’aparcament. L’accés és des de l’aparcament existent situat sota la plaça Pere Torrent mitjançant una rampa que salva el desnivell entre els dos aparcaments. Dins l’aparcament es situen dos nuclis de comunicacions verticals, per un d’ells s’accedeix a la plaça i l’altre, al carrer Torrentó. La planta soterrani -1 està ocupada per  biblioteca (zona sud-est) i per sales multifuncionals (zona nord-oest).
Daniel Mòdol
Aquestes dues zones es troben comunicades directament entre elles. La zona de la biblioteca es tracta de la zona infantil, fons general i dues sales per a tallers i treball; aquesta zona està vinculada al pati exterior per tal de poder realitzar altres tipus d’activitats vinculades a la biblioteca. A la zona de sales multifuncionals hi destaca una sala polivalent i la sala d’exposicions a doble alçada amb accés a un pati exterior i vinculada a la planta baixa mitjançant una rampa oberta a l’exposició.
Daniel Mòdol
A la planta baixa hi ha part de biblioteca, una zona per casal d’avis i un vestíbul amb un  nucli de comunicacions vertical que dóna accés a la zona administrativa. Tant a la biblioteca com al casal d’avis s’hi pot accedir tant des de els carrers laterals com des de la plaça Pere Torrent, i a més des d’un pati central. Les façanes es mantenen alineades al vial al que donen front, mentre que les façanes del passatge interior es van obrint i tancant, generant diferents dilatacions.
Daniel Mòdol
La planta primera està formada per una gran caixa ocupada per biblioteca, un altre cos compost per diferents dependències del casal d’avis i una zona vora la mitgera ocupada també per zona de biblioteca i un vestíbul que comunica tots dos usos. A la planta segona es distribueixen diferents sales pel departament de benestar i família.  La coberta sobre el cos de biblioteca és accessible des de la mateixa biblioteca.
Daniel Mòdol
Part de la coberta sobre el casal també és accessible per els usuaris del mateix casal. La planta tercera i quarta tenen una mateixa estructura: una caixa que vola sobre el passatge interior i un altre cos alineat a la mitgera. Les dues plantes estan destinades a la  formació d’adults en la seva totalitat a excepció de l’ala vora la mitgera de la planta quarta que s’utilitza com a sales de màquines. Arquitecto Daniel Mòdol.
Daniel Mòdol

Daniel Mòdol

Daniel Mòdol
Daniel Mòdol 
Location: Lloret de MarGironaSpain
Architects: Daniel Mòdol
Collaborators: Grupo JG, Instalaciones
Area: 8,460.30 sqm
Budget: € 11.096.393
Year: 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *